Kogemused

Tänaseks omab ettevõtte töötajaskond pikaajalisi töökogemusi kaevetöödel ja välistrasside ehitamisel. Lisaks oleme paigaldanud rohkem kui 1300 eramule maakollektoreid. Tööde hulka on kuulunud väike-eramud, koolimajad ja muud suuremad hooned.