Septikud ja imbväljakud

Kui puudub võimalus liituda üldkasutatava kanalisatsioonivõrguga, on septik heitvete probleemi kõige tulusam ja tõhusam lahendus. Septikud kujutavad endast kolmekambrilisi silindrilisi klaasplastist mahuteid, mis valmistatakse programmjuhtimisega tööpinkidel pealemähkimise meetodil ning mida kasutatakse mitmesugustes erakanalisatsioonisüsteemides heitvete kogumiseks ja ärajuhtimiseks.

Heitvete eemaldamiseks üheperekonnaelamust sobib septik, mille maht on 2m3 (kuni 4 inimest) või 3m3 (5-7 inimest).

Kuna heitveed juhitakse vahetult pinnasesse on septiku paigaldamiseks vajalik kohaliku omavalitsuse luba. Kui septiku paigaldamine osutub võimatuks, siis on võimalus paigaldada kogumismahuti.

Imbväljak

Heitvete loomulik imbumine pinnasesse on kõige tavalisem ja üldjuhul ka kõige tõhusam heitvee kõrvaldamise viis. Kõnealuse meetodi kasutamine sõltub pinnase suutlikkusest heitvett vastu võtta. Heitvete puhastamise lõppetapp leiab aset vahetult imbväljaku killustikukihis ja seda ümbritsevas pinnases.

Kui imbväljak asub septikust kõrgemal, on heitvee eemaldamiseks vaja pumpa, mille võib paigaldada septiku kolmandasse kambrisse või eraldi kaevu. Septiku kolmandas kambris asuv pump võib olla nii statsionaarne kui ka sukelpump. Pumba kasutamisel tuleb paigaldada süsteemi ka jaotuskaev, mille ülesanne on tagada vee ühtlane jaotumine imbtorude vahel. Pump valitakse sõltuvalt kõrguste vahest.

Filterväljak

Kui pinnase imamisvõime on väike (põhjavee tase on kõrge, ülemised pinnasekihid on liiga savised jms), tuleb imbtorustiku alla paigaldada täiendav vett läbi laskvast liivast koosnev filtreerimiskiht. Puhastatud vesi juhitakse drenaažisüsteemi abil drenaažikraavi, jõkke, järve jne.

Kui filterväljak asub septikust kõrgemal, on heitvee eemaldamiseks vaja pumpa, mille võib paigaldada septiku kolmandasse kambrisse või eraldi kaevu. Septiku kolmandas kambris asuv pump võib olla nii statsionaarne kui ka sukelpump. Pumba kasutamisel tuleb paigaldada süsteemi ka jaotuskaev, mille ülesanne on tagada vee ühtlane jaotumine imbtorude vahel. Pump valitakse sõltuvalt kõrguste vahest.

Töid teostame üle Eesti.

Küsige hinnapakkumist! )