Ekskavaatorite rent

 

Rendi üldtingimused.

  • Rendileandja annab rentnikule kasutada tööde teostamiseks ekskavaatori koos juhiga.

  • Rentnik taotleb kaeveload, vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise eest.

  • Rentnikul ei ole õigust sundida ekskavaatori juhti teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega ning töid, mille teostamine võib rikkuda ekskavaatorit.

  • Masinate rendil on minimaalseks tööajaks 6 tundi tööpäeva kohta.

  • Rentnik tagab objektile jäetud ekskavaatori turvalisuse, juhul kui pole teisiti kokku lepitud.

  • Rentnik korraldab vajadusel masinajuhi majutuse ja kannab sellega seotud kulud.

  • Rentnik vastutab maa-alustele kommunikatsioonidele tekitatud kahjude eest, kui kommunikatsioonid ei ole kaevetööde piirkonnas maha märgitud ja täielikult välja kaevatud.

  • Ekskavaatori trantsport objektile ja tagasi ei kuulu masina tööhinna sisse, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  • Rentnik kohustub tasuma koostatud arve tähtaegselt.

Hinnakiri

Takeuchi TB250           40 €/tund
Takeuchi TB260           40 €/tund
Takeuchi TB175           43 €/tund

Hinnad sisaldavad ekskavaatori renditeenust koos operaatori ja kütusega.
Hinnad ei sisalda ekskavaatori transportimise kulusid, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Hindadele lisandub käibemaks 20%.
Pikemaajalise rendilepingu puhul kokkuleppehinnad.
Käesolev hinnakiri kehtib Eesti Vabariigi piires osutatava renditeenuse puhul.

 
Ekskavaatoritega saab tutvuda klikkides pildil

Küsige hinnapakkumist! )