Skip to content

Lekke tuvastamine

LEKKE TUVASTAMINE

Pakume Saksa tootja F.A.S.T GmbH lekkeotsimissüsteemi GasCheck- H2 lekkeotsimisteenust plast-kui metalltorudel.
Tegemist on väga tundliku lekkeotsimisseadmega, mis leiab üles lekkekohast väljuva gaasi H2. Seadmega on võimalik tuvastada väikeseid ja suuri lekkeid maa pealt. Kiiremaks lekke koha määramiseks on vaja teada torustiku kulgemine. Gaas ise on väga väikeste molekulidega ning tuleb läbi enamikust pinnasest. Sobib lekke otsimiseks ka betooni ja asfalti alt.
Kasutatav gaas ei ole liigitatud ohtlikuks aineks / seguks.