Skip to content

Septikud ja imbväljakud

SEPTIKUD JA IMBVÄLJAKUD

Septik ja selle paigaldamine

Kui puudub võimalus liituda üldkasutatava kanalisatsioonivõrguga, on just septik heitvete probleemi kõige tulusam ja tõhusam lahendus. Septikud kujutavad endast kolmekambrilisi silindrilisi klaasplastist või plastist mahuteid, mida kasutatakse mitmesugustes erakanalisatsioonisüsteemides heitvete kogumiseks ja ärajuhtimiseks.

septiku-paigaldus

Kui suurt septikut oleks vaja paigaldada?

Heitvete eemaldamiseks ühe perekonna elamust sobib septik, mille maht on 2m3 (kuni 4 inimest) või 3m3 (5-7 inimest).

Millega tuleb septiku paigaldamisel arvestada?

Kuna heitveed juhitakse vahetult pinnasesse on septiku paigaldamiseks vajalik kohaliku omavalitsuse luba. Kui septiku paigaldamine osutub võimatuks, siis on võimalus paigaldada kogumismahuti.

Imbväljak

Heitvete loomulik imbumine pinnasesse on kõige tavalisem ja üldjuhul ka kõige tõhusam heitvee kõrvaldamise viis. Kõnealuse meetodi kasutamine sõltub pinnase suutlikkusest heitvett vastu võtta. Heitvete puhastamise lõppetapp leiab aset vahetult imbväljaku killustikukihis ja seda ümbritsevas pinnases.

Filterväljak

Kui pinnase imamisvõime on väike (põhjavee tase on kõrge, ülemised pinnasekihid on liiga savised jms), tuleb imbtorustiku alla paigaldada täiendav vett läbi laskvast liivast koosnev filtreerimiskiht. Puhastatud vesi juhitakse drenaažisüsteemi abil drenaažikraavi, jõkke, järve jne.

Millega tuleb arvestada kui imbväljak või filterväljak asub septikust kõrgemal?

Kui filterväljak või imbväljak asub septikust kõrgemal, on heitvee eemaldamiseks vaja pumpa, mille võib paigaldada septiku kolmandasse kambrisse või eraldi kaevu. Septiku kolmandas kambris asuv pump võib olla nii statsionaarne kui ka sukelpump. Pumba kasutamisel tuleb paigaldada süsteemi ka jaotuskaev, mille ülesanne on tagada vee ühtlane jaotumine imbtorude vahel. Pump valitakse sõltuvalt kõrguste vahest.

Septiku ja imbväljaku hind

Septikute ja imbväljakute ning nende paigaldamise hinna määramiseks konsulteerige meiega! Teostame töid üle Eesti.