Skip to content

Ekskavaatorite rent

EKSKAVAATORITE RENT

Rendi üldtingimused

Rendileandja annab rentnikule kasutada tööde teostamiseks ekskavaatori koos juhiga
Rentnik taotleb kaeveload, vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise eest
Rentnikul ei ole õigust sundida ekskavaatori juhti teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega ning töid, mille teostamine võib rikkuda ekskavaatorit
Masinate rendil on minimaalseks tööajaks 6 tundi tööpäeva kohta
Rentnik tagab objektile jäetud ekskavaatori turvalisuse, juhul kui pole teisiti kokku lepitud
Rentnik vastutab maa-alustele kommunikatsioonidele tekitatud kahjude eest, kui kommunikatsioonid ei ole kaevetööde piirkonnas maha märgitud ja täielikult välja kaevatud
Ekskavaatori trantsport objektile ja tagasi ei kuulu masina tööhinna sisse, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti
Rentnik kohustub tasuma koostatud arve tähtaegselt

Hinnakiri

Takeuchi TB260 45 €/tund
Hinnad sisaldavad ekskavaatori renditeenust koos operaatori ja kütusega
Hinnad ei sisalda ekskavaatori transportimise kulusid, kui ei ole kokku lepitud teisiti
Hindadele lisandub käibemaks 22%
Pikemaajalise rendilepingu puhul kokkuleppelised hinnad
Käesolev hinnakiri kehtib Eesti Vabariigi piires osutatava renditeenuse puhul

Vaata renditavaid ekskavaatoreid lähemalt

ekskavaator-tb260
Takeuchi TB260
takeuchi-tb260
Takeuchi TB260